Nyheter

Ministerbesök

Ministerbesök

I augusti gästades TEXAB av migrationsminister Tobias Billström. Anledningen till ministerbesöket var att ministern ville se TEXABs lösningar för integrering av arbetskraftsimport.

Sedan den nya lagen om arbetskraftsinvandring infördes den 15 dec 2008 har TEXAB erbjudit ett 70-tal personer med sitt ursprung i länder utanför EU att komma och arbeta för oss. De flesta har kommit från Syrien. Palestina och Balkan, och har nu efter flera år i Sverige etablerat sig väl och byggt sig en ny framtid. Eftersom TEXAB inte erhåller något bidrag för den här arbetskrafts-kategorin, så är det viktigt att rekryteringen blir rätt från början.

Glädjande nog kan vi konstatera att det endast vid två tillfällen misslyckats med integreringen, säger TEXABs VD Torbjörn Ulf. Vidare så har vi inom företaget känt oss stärkta av att dels få bra och pålitlig arbetskraft och samtidigt kunna göra en insats för dessa människor som nu skapat sig nya liv för sig och sina familjer i Sverige.

Vid mötet med migrationsministern fanns flera familjer på plats och berättade om sina erfarenheter och minister Billström lyssnade uppmärksamt, inte minst när ämnet Svenska För Invandrare diskuterades. Det stod klart att här fanns en hel del att förbättra för att snabba på integrationen. Bland annat skulle möjligheterna att de invandrade själva skulle kunna få välja utbildningsanordnare innebära att man kan studera i närheten av sitt arbete. Det sistnämnda är inte en självklarhet idag, eftersom många arbetar i annan kommun än den de bor i. Att då hinna till hemkommunen för studier på kvällstid blir svårt att få ihop.

Till sist avrundade Torbjörn Ulf mötet med att uttrycka sin glädje och stolthet för arbetet med arbetskraftsinvandringen, som gett företagets anställda både framgång, medvetenhet och självkänsla.