Nyheter

Avtalet med PostNord Göteborg förlängs.

Avtalet med PostNord Göteborg förlängs.

15 arbetstillfällen berörs.

Jag är mycket nöjd med att PostNord har givit oss fortsatt förtroende, sett mot bakgrund av de meningsskiljaktigheter vi haft med Transportarbetareförbundet i Göteborg. Att säkra dessa arbeten för de här nyanlända betyder mycket för oss i vårt pågående integrations-arbete säger VD Torbjörn Ulf.